Οικολογική συνείδηση

Πιστοποιήσεις Παραγωγικής Διαδικασίας

Πιστοποιήσεις Προϊόντων

5ετής Εγγύηση

Customization

Η Golden Door προστατεύει το περιβάλλον αξιολογώντας τις πρώτες ύλες της και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά οικολογικά πιστοποιημένα υλικά.

Το ξύλο που χρησιμοποιεί είναι πιστοποιημένο ώστε να μην περιέχει φορμαλδεΰδη, την καρκινογόνο προς τον άνθρωπο ουσία. Επίσης οι βαφές ξύλου είναι νερού ώστε να μην περιέχουν διαλύτες επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη.

Φωτοβολταϊκός σταθμός

Η Golden Door ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του νέου της εργοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέρος της στρατηγικής της για ενεργειακή εξοικονόμηση και προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτυπώμα.

Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

H Golden Door διαθέτει σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συμβαδίζοντας πλήρως με τις ανάγκες της νέας εποχής ηλεκτροκίνησης.

ISO 14001:2015

H Golden Door, με αυξημένη ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον, εφαρμόζει το ISO 14001:2015, ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνει:
• Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων,
• Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας,
• Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων,
• Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
• Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας,
• Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς (σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο),

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα – να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

ISO 9001

Μια επιπλέον σημαντική πιστοποίηση είναι το ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερή παραγωγική διαδικασία καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης προς όφελος της ίδιας και του καταναλωτή.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιημένη ασφάλεια στην κλάση 4 (πόρτα με μεντεσέ) & στην κλάση 3 (αξονική πόρτα)

Η GOLDEN DOOR ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, πιστοποιεί την ασφάλεια των προϊόντων της στην κλάση 4 για τις πόρτες με μεντεσέ & στην κλάση 3 για τις αξονικές πόρτες αντίστοιχα. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας όταν υπόκειται σε στατική πίεση και στη συνέχεια σε τεχνικές διάρρηξης με εργαλεία.
Αποδεικνύει την υψηλή ασφάλεια που παρέχει κάθε πόρτα ασφαλείας GOLDEN DOOR, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI ENV 1628/1630 – UNI ENV 1627.

*Κατά την επιλογή μιας πόρτας ασφαλείας πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πιστοποίηση του προϊόντος. Η πιστοποίηση που φέρει επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τον καταναλωτή να επιλέξει το σωστό προϊόν.

Ενεργειακές πιστοποιήσεις CE (διαπεραστικότητα αέρα, νερού και αντίσταση σε φορτίο αέρα)

Η GOLDEN DOOR, για εξωτερικές πόρτες εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, παρέχει ενεργειακή πιστοποίηση CE, η οποία αναφέρεται σε: διαπεραστικότητα αέρα – κλάση 4, διαπεραστικότητα νερού – κλάση 8Α και αντίσταση σε φορτίο αέρα κλάση C5, σύμφωνα με τα πρότυπα N 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208 και EN 12211 & UNI EN 12210. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ανεμοπίεση και βροχόπτωση με μεγάλη πίεση.

Ηχομόνωση

Η GOLDEN DOOR παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης 42dB, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει κατά τα πρότυπα UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1.

Θερμική αγωγιμότητα

Η GOLDEN DOOR έχει πραγματοποιήσει μέτρηση θερμικής ενέργειας στα προϊόντα της, ορίζοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (U) που προσδιορίζει τις θερμικές απώλειες της πόρτας, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 14351-1:2006
Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο μικρότερες είναι οι θερμικές απώλειες. Κατόπιν μέτρησης στο Α.Π.Θ. ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είνα Ust=2.06 W/(m2 * K).

Πιστοποίηση πυραντίστασης

Η GOLDEN DOOR πιστοποιεί συγκεκριμένους τύπους πόρτας ασφαλείας, για 60 ή 120 λεπτά πυρασφάλειας, σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΝ 1634-01. Ο φορέας πιστοποίησης είναι το IFCC, βασιζόμενος σε αποτελέσματα πραγματικής καύσης που πραγματοποιήθηκε στο Istituto Giordano.

ΠΟΡΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

Ηχομόνωση

Η GOLDEN DOOR παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης έως και 43dB, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10140-2 και ISO 717-1 μετά από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Ακουστικής Έρευνας και Προσομοιώσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πιστοποίηση πυραντίστασης

Η GOLDEN DOOR πιστοποιεί την ξενοδοχειακή σειρά πορτών Light, για 30 ή 60 λεπτά πυρασφάλειας, σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΝ 1634-01. Ο φορέας πιστοποίησης είναι το IFCC, βασιζόμενος σε αποτελέσματα πραγματικής καύσης που πραγματοποιήθηκε στο Istituto Giordano.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Πατενταρισμένη κάσα πόρτας

Η κάσα της GOLDEN DOOR είναι κλειστού τύπου κοιλοδοκός, πατενταρισμένη με αριθμό πατέντας 1004810. Σε αντίθεση με τις ανοιχτού τύπου κάσες, η κάσα της GOLDEN DOOR υπερέχει καθώς οι περιμετρικοί πύροι της πόρτας (σταθεροί & κινούμενοι) είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να παραβιαστούν, λόγω του κλειστού σχήματος της κάσας. Επιπλέον είναι αντισεισμική αφού μπορεί να δέχεται μεγάλα φορτία χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση σε περίπτωση σεισμού. Η αυτοματοποιημένη κατασκευή της, από υπερσύγχρονη CNC ραουλιέρα, παρέχει σταθερή ποιότητα υψηλών προδιαγραφών. Όλα τα μέρη της κάσας είναι γαλβανισμένα ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση και επικαλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη στεγανότητα. Τα πρεβάζια δένουν με ιδανικό τρόπο πάνω στην κάσα προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση βιδών. Μελέτη που έχει εκπονηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει την αντοχή της θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας. Με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου παραμετρικού μοντέλου της πόρτας και της κάσας, εφαρμόστηκαν φορτία σε διάφορα σημεία και μελετήθηκαν οι παραμορφώσεις που προκλήθηκαν στην πόρτα. Τα συμπεράσματα που έδωσε η παραπάνω ανάλυση δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης σε κανένα σημείο της κατασκευής.

Πατενταρισμένος κρυφός μεντεσές

Ο κρυφός μεντεσές της GOLDEN DOOR είναι πατενταρισμένος, με αριθμό πατέντας 1007375. Είναι αποκλειστικά σχεδιασμένος για θωρακισμένη πόρτα, αποσκοπώντας σε ένα αναβαθμισμένο αισθητικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική της πλευρά, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, αφού πρόκειται για έναν χωνευτό μεντεσέ. Τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη ρύθμιση τόσο καθ’ ύψος όσο και κατά πλάτος. Παράλληλα οι εσωτερικές μπίλιες του κρυφού μεντεσέ, επιτρέπουν στην πόρτα να ολισθαίνει ευκολότερα και να ανοίγει χωρίς δυσκολία ενώ η αντοχή του κάθε μεντεσέ είναι 1000kg, με αποτέλεσμα να μπορεί να δεχτεί μεγάλα φορτία.

Μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η μελέτη που εκπονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις πόρτες GOLDEN DOOR προδιαγράφει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος καθώς αφορά την αντοχή και τη στιβαρότητα της πόρτας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

Η γραπτή εγγύηση αποτελεί δέσμευση ότι η GOLDEN DOOR εξασφαλίζει στους πελάτες της την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και την καλή λειτουργία τους κατά το πέρασμα του χρόνου. Για το λόγο αυτό παρέχει γραπτή εγγύηση, συνοδευόμενη με οδηγίες συντήρησης της πόρτας σας. Η GOLDEN DOOR σχεδιάζει και παράγει πόρτες σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα κατασκευής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Προσοχή! Το έντυπο εγγύησης συνοδεύει κάθε γνήσιο προϊόν της Golden Door.

Η Golden Door δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών κατασκευών. Προσεγγίζει το σχεδιασμό τους μεμονωμένα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υλικών και φυσικά με την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της, προτείνει λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στο έργο και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Πραγματοποιώντας έργα υψηλών απαιτήσεων τόσο στη Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, πιστοποιεί την τεχνογνωσία και την ευελιξία των παραγωγικών της διαδικασιών. Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά το σχεδιασμό του έργου, προτείνει λύσεις, σχεδιάζει και παράγει πόρτες υψηλών προδιαγραφών.